Board Members

CHAIR

Goh Yew Lin

DEPUTY CHAIR

Yong Ying-I

DIRECTORS

Ang Chek Meng
Chang Chee Pey
Chng Hak-Peng
Chng Kai Fong
Warren Fernandez
Prof Arnoud De Meyer
Heinrich Grafe
Liew Wei Li
Sanjiv Misra
Paul Tan
Dr Kelly Tang
Geoffrey Wong
Yee Chen Fah